4/C Kadrosundaki Çalışanların Ek Ödemeleri Alması Hakkında

Bildiğiniz üzere TEKEL,TEDAŞ vb. kurumlardan özelleştirme sonrasında çalıştığımız kurumlara gelen ve 4/C statüsünde istihdam edilen arkadaşlarımızın özlük hakları, aynı işi yapan ancak 4/B, 4/A gibi farklı statülerde istihdam edilen arkadaşlarımızınkinden daha düşüktür. Aradaki bu farkı kapatmak ve 4/C li arkadaşlarımızın, çalışma yaşamındaki eşitlik ilkesi gereği bazı haklara kavuşmasını sağlamak uzun süredir gündemimizdedir.

Bu anlamda 4/C li arkadaşlarımızın da “ek ödemelerin alınması” yönündeki süreç son dönemde diğer kurumlarda da başlatılmıştır. İzmir yükseköğretim kurumlarında çalışan bu statüdeki arkadaşlarımızın da ilgili ek ödemeleri alabilmesi için şubemiz çalışmalarını başlatmıştır. Bu yönde süreç aşağıdaki adımlardan oluşacaktır:

  • 4/C li arkadaşlarımızın (yakında internet sayfamıza koyacağımız dilekçe örneğinden faydalanarak) rektörlüğe dilekçe ile talebini iletmesi
  • Gelen yanıtın olumsuz olması durumunda idare mahkemesine dava açılması ve hukuki sürecin takip edilmesi.

Bu adımlar bireysel olarak işletilecek adımlar olup sendikamız her iki aşamada da üyelerimize destek sunacaktır. Dilekçe yazımı ve dava açılması süreci ile ilgili avukatlık hizmetinin verilmesi ile dava açma masraflarının karşılanması bu destekler arasındadır.

İzmir yükseköğretim kurumlarında ve şubemizde bu doğrultuda yaşanan gelişmeleri şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Dokuz Eylül üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden 4/C’li üyelerimiz ek ödeme taleplerini içeren dilekçeleri kurumlarına iletmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi talebi reddetmiş, Ege Ünversitesi’nden yanıt beklenmektedir.
  • 4/C’li çalışanların açtığı davalar ve hak arama çalışmaları hakkında konu ile ilgili üyelerimizle toplantı yapılmıştır.
  • Konu ile ilgili idare ve iş hukukçularından destek ve bilgi alınması için görüşmeler yapılmıştır.
  • 4/C’ li arkadaşlarımızın talebini içeren dilekçe örneğini yakında internet sitemize koyacağız. Gelen yanıtın olumsuz olması durumunda idare mahkemesine dava açılması ve hukuki sürecin takip edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ek ödeme talebine ilişkin red cevabına karşı önümüzdeki günlerde bir üyemiz için dava açıyoruz. Dava sürecine ilişkin gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Şube yürütme kurulundan süreci takip eden arkadaşlarımız ve işyeri temsilcilerimiz, siz 4/C’li üyelerimizle tek tek görüşüp süreç ile ilgili gelişmeleri aktarmakta ve talebiniz doğrultusunda gerekli adımları atmanızı sağlamaktadır.