İzmir Demokrasi Üniversitesi atama kriterleri iptal edilmeldir!

24.02.2021 tarihinde YÖK tarafından onaylanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri, daha öncede gündeme getirdiğimiz yasal güvencelerin ihlali ve mahkemelerin içtihadlı kararlarına alenen aykırılığı nedeniyle iptal edilmelidir. Konu ile ilgili talebimizi, 22 Nisan 2021 tarihinde İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ilettik.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yükseköğretim Genel Kurulunca onaylanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkelerinde düzenlenmiş olan Doktor Öğretim Üyesi Atanma Koşulları başlıklı 3. Maddenin doktor öğretim üyelerinin yeniden atanması konulu ç bendinin biçim ve içerik bakımından hukuka aykırılığı  nedeniyle iptaline, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile dava açtık. Konu ile iglili sürecin yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz.