DEÜ İşyeri Temsilcileri

AD SOYAD ÇALIŞTIĞI BİRİM TELEFON E-POSTA
Ramazan Aydemir Mühendislik Fak. ramazan.aydemir@deu.edu.tr
Gonca Konyalı İşletme Fak. 0 232 412 82 12 gonca.konyali@deu.edu.tr
Orhan Özgüç Edebiyat Fak. orhan.ozguc@deu.edu.tr
Mehmet Özyiğit İktisat Fak. 0 232 301 06 46 mehmet.ozyigit@deu.edu.tr
Özlem Öztürk Arı Yabancı Diller Y. O. 0 232 – 4204425 – 232 ozturk.ozlem@deu.edu.tr
 Sultan Kavili Arap  İMYO  –  sultan.arap@deu.edu.tr
Çağdaş Cengiz  Rektörlük  – cagdas.cengiz@deu.edu.tr
Hatun Acar Hemşirelik Fakültesi  hatun.acar@deu.edu.tr
 Nurhan Dilek Selçuk  Sağlık Hizmetleri MYO  –  dilek.selcuk@deu.edu.tr