Yürütme Kurulu

 

EĞİTİM SEN 3 NO’LU ŞUBE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Lülüfer Körükmez Kaya
Şube Başkanı  
Efem Bilgiç
Şube Sekreteri DEÜ
 
Savaş Dağ
Mali Sekreter DEÜ  
Ali Haydar Doğan
Eğitim Sekreteri EÜ   
Ünver Kaftancıoğlu
Örgütlenme sekreteri  
Sabiha Metin
Kadın sekreteri  
 Çağdaş Cengiz
Hukuk Sekreteri    
       
Türkan Yılmaz Irmak
   
Hatun Acar
  DEÜ  
Serkan Çiftçi
  DEÜ  
Selin Önen   İKÇU