Disiplin Kurulu

EĞİTİM SEN 3 NO’LU ŞUBE DİSİPLİN KURULU ÜYELER

Özlem Öztürk Arı – DEÜ
Ali Arık – DEÜ
Nazan Acar – DEÜ