Açıköğretim sınav görevlerindeki adaletsizlik son bulmalıdır!

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavlarında görevlendirme usulünde yaptığı değişiklik ile üniversite çalışanları arasındaki ayrımcılığı derinleştiriyor.

Eski uygulama ile sınav salon başkanlıkları akademik personele, gözetmenlikler de idari ve teknik personele çıkıyordu. Üniversiteler bazındaki uygulama aksaklıklarını dillendirmiş, DEÜ KİK görüşmeleri ile sorunu DEÜ’de kısmen çözüme kavuşturmuştuk.

Ancak yeni uygulama ile tüm görevler akademik ve teknik personele çıkacak. Genel Merkez düzeyindeki girişimlerimiz sonuç verinceye kadar, üyelerimize açıköğretim görevlerini iade etme çağrısı yapıyoruz. Gelin üniversitede çalışan farklı kesimler arasındaki ayrımcı uygulamalara karşı birlikte mücadele edelim…