Barış için Akademisyenlerin Duruşmaları Hakkında Basın Toplantısı Düzenledik

5 Aralık’ta başlayacak Barış için Akademisyenler duruşmaları için basın toplantısı başladı. KESK Şubeler Platformu dönem sözcüsünden sonra Türk Tabipleri Birliği’nden Prof. Dr. Funda Obuz, SES İzmir Şube Eş başkanı Dr. Fatih Sürenkök ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi Melih Yalçın konuşma yaptı. KESK İzmir Şubeleri’nin ortak açıklamasını, yürütme kurulu başkanımız Kıyasettin Yasa yaptı.