Çarşamba seminerlerimizden üçüncüsünü gerçekleştirdik

Çarşamba soylesilerimizin üçüncüsünü 30 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu ile gerçekleştirdik. Güncel bir sorunumuz olarak “tarih öncesi toplumlarda savaş” konusunu hep birlikte tartıştık. Önümüzdeki ayın son carşambası bir başka söyleşiye sizleri de bekleriz.