DEÜ Banka Promosyon ihalesine ilişkin sorular

Değerli DEÜ Eğitim ve Bilim Emekçileri,

9 Ekim 2015 Cuma günü tamamlanan banka promosyon ihalesi sonucu 26 Ekim’de duyurulmuştu. İhalede en yüksek teklifi TEB’in vermiş olmasına rağmen, İş Bankası ile 3 yıllık süre için 1525 TL ve ayda ücretsiz 3 EFT şeklinde bir anlaşma sağlanmıştı.

13 Kasım’da ise Rektörlük’ten “görülen lüzum üzerine” söz konusu ihalenin iptal edildiği, ihalenin yenileneceği bilgisi aktarılmıştır.

Tüm DEÜ emekçilerinin kafasındaki sorulara daha önce SES ile birlikte yaptığımız açıklamadaki sorularımıza yenileri eklenmiştir:

Ek Soru 1) Açıklandıktan 18 gün sonra neden iptal edilmiştir? Hangi gerekçe ile?

Ek Soru 2) İhaleye girmeyen başka bir bankanın itirazı, ihalenin iptal edilmesinde etkili olmuş mudur?

Ek Soru 3) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nın 04.04.2012 tarihli 6289 Sayılı Yasa ile değişik 19. Maddesinin değişik fıkraları ile 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı”nın (2012/1) amir hükümlerine uyarak, işyerinde yetkili sendika olarak Eğitim Sen’i sürece dahil etmeyi neden hâlâ düşünmüyorsunuz?

Bu ve benzeri sorular DEÜ çalışanlarının kafasında sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülemediği yargısını uyandırmaktadır. Bu nedenle bu soruların ivedilikle yanıtlamasını bekliyoruz.

Bu ihale, emekçiler lehine sonuçlanmamıştır. Düzeltilmesi hâlâ mümkündür ve gereklidir.

13 Kasım 2015

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube
SES İzmir Şube