DEÜ Hemşireleri ile dayanışma!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin yaşadığı sorunlara ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, SES İzmir Şubesi yürütme kurulu üyeleri Rukiye Çakır ve Gülistan Kılıç’ınyanı sıra KESK Dönem Sözcüsü Şube Yürütme Kurulu Başkanımız Ümit Akıncı da katıldı.

 

Bir kısmını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yetkili sendika olarak şubemizin de takip ettiği hemşirelerin acil çözüm bekleyen sorunları:

• Hemşire listelerinin yeniden gözden geçirilmesi; kıdeme göre eşit-adil çalışma sağlanması,
• Gece, hafta sonu, resmi tatil nöbetlerinin farklı ücretlendirilerek cazip hale getirilmesi,
• Anabilim dalları sorumlu hekimleriyle görüşmelerin yapılması, hekim işleyişinin hemşirelerin iş yükünü azaltacak şekilde planlanması,
• Tedavi ve bakımların gündüz saatlerine düzenlenmesi; gece şiftinin gündüz gibi devam etmesinin önlenmesine yönelik planlamalar yapılması,
• Başka servislere çekilmelerin rutin olmaktan çıkarılması
• Servislerdeki respiratörlerin toplanması; klinik ortamında yoğun bakım hastası yatırılmaması (yoğun bakımların hemşire açığının giderilmesiyle kapatılan yatakların yeniden açılarak, diğer kliniklerde küçülmeye gidilmesi)
• Kemoterapi gibi özellikli ve riskli tedavilerin ilgili birimlerde yapılması; servislerin rutin tedavisinden çıkarılması,
• Fazla çalışmanın karşılığının nöbet ücreti ya da izin olarak verilmesinin kişinin tercihine bırakılması• İcapçı olarak evde beklenip çalışılmayan nöbetler için yasaların öngördüğü ödemelerin yapılması,
• Nöbetten muaf hemşire grubunun yeniden değerlendirilmesi; gündüz çalışan grubun kliniklere desteğinin sağlanmasına yönelik uzun vadeli projeler geliştirilmesi için Hemşire Hizmetleri Müdürlüğü ile platform temsilcilerinin katıldığı bir komisyon oluşturulması,
• Yemek saatlerinin dönüşümlü gruplar için net olarak (örneğin 2 grup için en az 45’er dakikalık süreler ayrılması gibi) belirlenmesi, koşa koşa yemek yiyip iş yetiştirmenin önüne geçilmesi,
• Güvenliğin sağlanması; ziyaret saatlerine uyumun sağlanması, özellikle gece şiftinde sürekli ziyaretçilerin girmesinin engellenmesi,
• Kreş ve otopark sorununun acilen çözülmesi