DEÜ sağlık yerleşkesindeki ayrımcı uygulamadan vaz geçilmelidir!

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kadrosu Tıp Fakültesi dışında olanların yemekhaneyi bedelsiz kullanmaları Sayıştay raporu gerekçe gösterilerek engellendi.

Sağlık yerleşkesinde üretilen hizmete ve değere o yerleşkede çalışan her bir emekçinin katkısı bulunmaktadır. Bu katkıyı ayrıştırmak mümkün değildir. Sayıştay’a itiraz edilmesini ve sorunun emekçiler lehine çözülmesi için girişimde bulunulmasını talep ediyoruz.