Eğitim Sen asistan çalıştayı Boğaziçi Üniversitesi’nde toplandı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın çağrısı ile gerçekleştirilen “asistan çalıştayı” 27 Aralık 2014 Cumartesi günü Boğaziçi   Üniverstesi’nde toplandı.  Çalıştayda araştırma görevlilerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Ege  ve Dokuz Eylül Eylül Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden ikişer araştırma görevlisi üyemiz  çalıştayda idi. Çalıştay raporunu yakında paylaşacağız.