Eğitim Sen’in 20. Mücadele Yılı Kutlu Olsun!

Eğitim Sen’in 20. Mücadele Yılı Kutlu Olsun!

Eğitim Sen, karanlığa karşı aydınlığın, eşitsizliklere karşı adaletin, baskılara karşı demokrasinin, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların, savaşa ve şiddete karşı her zaman barışın savunucusu olmuştur.

Türkiye‘nin son 20 yılında sendikal hakların, demokrasinin, emeğin ve eşit haklar mücadelesinin sesi olan Eğitim Sen, 100 yılı aşan mücadele geleneğinin Türkiye`deki tek temsilcisi olarak, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle, eğitim ve bilim emekçilerinin sesi ve mücadele örgütü olmayı sürdürecektir.

Eğitim Sen, eğitim emekçilerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle aydınlık, özgür, eşit ve barış içinde bir Türkiye için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye devam edecektir.

YAŞASIN EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİ!
YAŞASIN EĞİTİM SEN!
YAŞASIN KESK!