Hani Harçlar Kaldırılmıştı?

Ücretsiz Kamusal Eğitimin Sonu Mu? ya da Hani Harçlar Kaldırılmıştı?

15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu’nda (aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir) alınan karar üniversitelerce uygulanmaya başlandı. Öğrencilerin hesaplarına borç yükleniyor. Güz yarıyılı borçlarının ödenmemesi durumunda bahar yarıyılı kayıtları yapılamayacak.

Kimler nasıl borçlanacak?

– Aynı dersi 3 ve daha fazla defa alan öğrenciler katlamalı olarak artan ücretler ödeyecek. (3 defa alan, 4 defa alan ve 5 defadan fazla alanlara artan ücretlendirme)
– 7 yıldan fazla süre eğitime devam edenler dersi ilk defa alsalar bile harca ek olarak ders başına ücret ödeyecek.

Eğitim Sen olarak parasız eğitime son veren uygulamaya karşı öğrencilerin yanında olacağız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskil…/2014/…/20140927-6-1.pdf

Konu ile ilgili olarak Genel Merkez’imizin açıklamasına buradan erişebilirsiniz.