İdari Teknik Personel 2015 çalışmalarımız

Değerli Eğitim ve Bilim Emekçileri, sendikamız yükseköğretimde idari ve teknik personelin sesi olmaya devam etmektedir. Eğitim hizmet kolunda herhangi bir sendikanın yerel ve genel düzeyle idari ve teknik personel üzerine bütünlüklü politikalar ve çalışmalarını görmemiz olanaksız iken Eğitim Sen hem yerelde hem de genelde idari ve teknik personelin sorunlarının farkında olmaya ve mücadeleye devam etmektedir.

Şubemizin çabalarının büyük ağırlığını oluşturan çalışmalarımızın son bir yılını aşağıda bulabilirsiniz. Eğitim Sen tüm eğitim ve bilim emekçilerinin bir arada mücadelesini savunmaktadır. Yükseköğretimde de mücadelemizi akademik ve idari-teknik personel, taşeron çalışanlar olmak üzere tüm üniversite bileşenleri ile sürdürmekte ısrarlıyız.

Şube olarak anlayışımız akademik ve idari-teknik personelin eşit temsiline dayanmaktadır. Her iş yerinde bir idari bir akademik personel temsilciler belirliyoruz. Yürütme kurulu üyeliklerinde de bu oran korunmaktadır.

1- İdari ve Teknik Personel’in sorunlarının Farkında Mısınız?
Şube olarak idari ve teknik personel sorunlarına dikkat çekmek için çalışma başlıklarımızın yer aldığı afiş hazırladık.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/afis_bildiri/EgitimSen_IdariPersonel_Afis_4.jpg

2- İdari ve Teknik Personel Çalıştayı
İlk defa bir sendika yükseköğretim idari ve teknik personelin sorunlarını kapsamlı şekilde ele almak için 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde idari ve teknik personel çalıştayı düzenledik.

http://egitimsen.org.tr/wp-content/uploads/2015/08/%C4%B0dari-ve-Teknik-Personel-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Rapor_bask%C4%B1.pdf

3- Kurum İdari Kurulu Talepleri
Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi ile yetkili sendika olarak gerçekleştirdiğimiz Kurum İdari Kurulu toplantılarında idari ve teknik personel sorunlarına yer verdik, takipçisi olduk.

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=241603&duyuru_id=262

4- 4C ek ödeme davaları
4c’lilerin ek ödeme talepleri için Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerine açtığımız davalar Danıştay aşamasına hazırlanmaktadır.

5- 4B Genel Bütçeden Özel Bütçeye Geçiş davası
4B’den 4A’ya geçen personelin maaşlarının genel gelirden ödenmesi talebi için Dokuz Eylül Üniversitesi aleyhine açtığımız dava bölge idare mahkemesi aşamasındadır.

6- 4B Kıdem Davası
4B’li olarak çalışılan sürelerin kıdem hesaplanmasına dâhil edilmesi talebimize dair Dokuz Eylül Üniversitesi aleyhine açtığımız dava devam ediyor.

7- 4B Sigorta primleri davası
4B’lilerin fazladan kesilen sigorta primleri ile ilgili gelişmeleri ve izlenecek yola ilişkin açıklamalar yaptık. Süreci takip ediyoruz.

http://www.egitimsenizmir3.org/hukuk/4blilerin-sigorta-primlerine-dair-aciklama/

8- Görevde Yükselme Sınavı Dayanışması
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevde yükselme sınavının uzun yıllar sonra açılması talebimizin nihayete ermesi ardından açılan merkezi sınava hazırlık için üyelerimizle dayanışma gerçekleştirdik. Sınava hazırlık kitabını üyelerimize ulaştırdık. 12 hafta süren kurs düzenledik.

http://www.egitimsenizmir3.org/foto/gor_yuk_program_guncel.jpg

9- Unvan Değişikliği Sınavı Talebi
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde uzun yıllardır açılmayan unvan değişikliği sınavı talebimizi her toplantıda dile getirdik. Konu ile ilgili afiş hazırladık. Ekim ayı Kurum İdari Kurulu Toplantısında sınavın açılacağı belirtildi.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/afis_bildiri/EgitimSen_DEU-GorevdeYukselmeSinavi_afis_4.jpg

10- Her İş Yerinde Her Çocuğa Uygun Kreş
Her iş yerinde her çocuğa uygun kreş talebimizin örgütlü olduğumuz her yerde takipçisi olduk. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mevcut kreşlerinin yetersizliğini ve yeni kreş ihtiyacını tüm görüşmelerimizde dile getirdik.
Nihayetinde Tınaztepe Yerleşkesi kreş inşaatı başladı. Kreşin fiziki şartlarını, niteliklerini, eğitim ortamını takip etmeyi sürdüreceğiz. Mevcut kreşlerin eksiklerinin giderilmesi talebimizi dillendirmeye devam edeceğiz.
Kurumdaki kreşlerin denetlenmesi için KREŞ KOMİSYONU kurulmasını öneriyoruz.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/afis_bildiri/kres_afis.png

11- Açıköğretim Sınav Görevlendirmesinin Sona Ermesine İtiraz
Açıköğretim sınavlarında idari ve teknik personelin görevlendirilmesine son verilme kararına itiraz ettik. Üyelerimize tepki gösterme çağrısında bulunduk. YK başkanına sorunu ilettik.

http://www.egitimsenizmir3.org/haberler/acikogretim-sinav-gorevlerindeki-adaletsizlik-son-bulmalidir/

12- Birimlerde Sınav Görevlendirmelerinin Adaletli Yapılması Talebi
Kurumlarda yapılan sınavlarda görevlendirmelerin eşit ve adil dağıtılmadığı şikâyetlerini ilettik. Fakülte sekreterlerine eşit ve adil dağıtım yapılmasına dair uyarı yapıldı.

13- Mobbinge Karşı Mücadele
Bu dönem üzerinde durduğumuz konuların başında mobbing yer almaktadır. İş yerlerimizde mobbing eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Rektörlük, Mühendislik ve Tıp Fakültesi’nde eğitimlerimizi tamamladık. Tüm birimlerde eğitim gerçekleştireceğiz.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/afis_bildiri/EgitimSen_Mobbing_Afis_2.jpg

14- Kurum Tarafından Dağıtılan Ajandaların Yalnızca Öğretim Üyelerine Gönderilmesi benzeri ayrımcı uygulamalara itiraz.
Üniversite emekçileri arasında ayrımcı uygulamalara itiraz ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca öğretim üyelerine dağıtılan ajandalar bu yıl tüm personele ulaştırıldı. Geçtiğimiz yıllarda üyelerimize iade çağrısı yapmıştık.

15- Ulaşım sorunlarını takip ve ilgilerle görüşme
Yerleşkelerin ulaşım sorunlarına ilişkin üniversite ve ESHOT ile yaptığımız görüşmelerde önerilerimizi ilettik.

http://www.egitimsenizmir3.org/genel/ulasim-haktir-tinaztepedeki-ulasim-sorununun-cozumu-icin-gorusmelerimiz-devam-ediyor/

16- SKS personelinin sıklıkla yer değiştirme sorununu takip
SKS çalışanlarının en büyük sorunu olan yer değiştirmeleri her toplantıda gündemimize aldık. Yer değiştirmelere ilişkin üyelerimizin yakınmalarını hukuk yoluna götürmeye hazıranıyoruz.

17- Görev Tanımlarının Yapılması
Mobbingin ve angaryanın önlenmesi için görev tanımları yapılmasını talep ettik. Tanım çalışmasının yakında sonuçlanacağı belirtildi.

18- Personel Memnuniyet Anketi
Uzun yıllardır talebimiz olan memnuniyet anketi sonunda hayata geçirildi. Fakat anketin debis üzerinden ve yalnızca internet bağlantısı ile yapılmasının gerçek sonuca ulaşılmasını engelleyeceğini ifade ettik. Doğru sonuçlara erişilebilecek bir anketin yeniden tasarlanmasını talep ettik.

19- Engelli Üniversite Personelinin sorunları
Engelsiz üniversite komisyonumuzla sorunları tespit edip görüşmelerimizde iletiyoruz.

http://www.egitimsenizmir3.org/haberler/engelsiz-bir-dunya-mucadelesinde-engelli-yurttaslarimizin-yanindayiz/

20-  Zam İmza Kampanyası
Akademik zammın ardından idari ve teknik personele zam için Türkiye genelinde imza kampanyası düzenledik.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/afis_bildiri/EgitimSen_InsancaUcret_Afis_izm.jpg

21- Taşeron çalışanların sorunları
Taşeron çalışanların maaşlarının geç ödenmesi, sözleşme içerikleri gibi konularda ortaya çıkan sorunları takip ediyoruz.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/afis_bildiri/TaseronPersonel_Afis2_Kucuk.png