İYTE KİK üye toplantımızı gerçekleştirdik

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Yetkili Sendika olan Eğitim Sen’in çağrısı ile bir araya gelen Eğitim ve Bilim Emekçileri Kurum İdari Kurulu raporunu oluşturmak için bir araya geldi.
Sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda alınan kararlar Kurum idari kurulu toplantısında İYTE yönetimine iletilecek.
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ!!!