ÖYP Atamalarında Alan Sınavı’na İlişkin Yargı Kararını Beklemeyen YÖK Olası Mağduriyetlere Zemin Hazırlamaktadır!

Eğitim Sen olarak, idarenin her türlü eylem ve işleminin hukuka uygun olması zorunluluğundan hareketle yargı kararı açıklanıncaya dek söz konusu uygulamaya başvurulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. Yargının olası bir “iptal kararı” vermesi durumunda hukuka aykırı bir sınavın sonucuna göre hukuka aykırı atamalar yapılmış olacağı, dolayısıyla YÖK`ün hizmet kusuru işlemiş sayılacağı bilinmelidir. Kimsenin böylesi bir mağduriyet yaşamaması için YÖK`ün,

– Yargının “Alan Sınavı” uygulamasını hukuka aykırı bulması durumunda, “Alan Sınavı” ile ataması yapılan kişilerin karşılaşacağı mağduriyet ve hukuksuzluk,
– Bu süreçte nasıl bir yol haritası izleneceği,
– Hangi alanlarda bu sınavların yapılacağı,
gibi konularda akıllarda soru işareti bırakmayacak bir açıklama yapması gerekmektedir.