ÖYP düzenlemesine yürütmeyi durdurma

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na İlişkin Usul ve Esaslar’ın 11. maddesinin 3. fıkrası 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerinin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir.” şeklinde değiştirilmişti.

2547 sayılı yasanın 35. maddesine, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın amaçlarına aykırı keyfi uygulamalara açık bu düzenlemenin iptali için Sendikamızca açılan davada; Danıştay 8.Dairesi 11.05.2016 tarihli kararı ile söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Söz konusu karar özellikle ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasında olan ÖYP’li araştırma görevlileri için emsal teşkil etmektedir.

Konu ile ilgili Genle Merkez açıklamamız ve karara buradan ulaşabilirsiniz.