10. Genel Kurul Süreci (2017)

10. Olağan Genel Kurul sürecimiz 15.12.2016 /26-27-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

1- Seçme ve seçilme hakkını kullanabilecek Eğitim Sen üyeleri:
Seçim takvimimiz 20 Aralık 2016 tarihinde başlayacaktır. Buna göre 15 Aralık 2016
tevkifatında aidatı kesilen üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanabileceklerdir.

2- Seçimlere esas üye listelerinin çıkarılması:

22.23 Aralık 2016 (2 gün)

3- Listelerin askı süresi:

24.25 Aralık 2016 (2 gün)

4- Listelere itiraz ve sonlandırma:

26-27 Aralık 2016 (2 gün)

5- Seçime esas üye listelerinin netleşmesi:
28-29 Aralık 2016 (2 gün)

6- Şubelerde işyeri, ilçe delege sayılarının anahtar sayıya göre belirlenmesi:
30-31 Aralık 2016 (2 gün)

7- İtiraz ve sonlandırma:
2-3 Ocak 2017 (2 gün)

8- İşyeri delege seçimleri, ilçe temsilciliği yürütme kurulu ve şube delege seçimleri
4-18 Ocak 2017 (15 gün)

9- İtirazlar ve Sonlandırma:
19.20.21.22 Ocak 2017 (4 gün)

10-Şube ve İl Temsilciliği Genel Kurul Hazırlığı: (6-12 Şubat 2017 (7 gün)
a- Şube delege listesinin çıkarılması,
b- Genel Kurul salonunun tutulması,
c- Gazete ilanının verilip gerekli başvurunun yapılması
d- Şubelerimiz tarafından Genel Kurul için en geç 15 gün önceden genel kurula katılacak delege listesi, toplantı gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülkü amire teslim edilir.
Genel Kurul Delege listesi askı süresi:
13-14-15-16 Şubat 2017 (Seçimden 7 gün önce şubede 4 gün asılı kalacak. Bu 4 gün içinde listedeki hatalar için seçim kuruluna itiraz edilebilir)

10- Şube ve İl Temsilcilik Genel Kurullarının yapılması:
25 Şubat – 12 Mart 2017

11- Genel Merkez Genel Kurulu:
26-27-28 Mayıs 2017

Tüm üyelerimize duyurulur. 15/12/2016