İzmir depremine hazırlık ve gerekli önlemlerin alınması konusundaki telebimizi ilettik

Olası İzmir depremine hazırlık kapsamında, üniversitelerde gerekli önlemlerin alınması hususundaki taleplerimizi İzmir’deki üniversite Rektörlüklerine 22.03.2023 tarihinde aşağıdaki dilekçemizle ilettik. Bilindiği

Devam