2015 Görevde Yükselme sınavı çalışmalarımız

11 Haftalık Görevde Yükselme Sınavı Dayanışma Kursumuz sona erdi. Ders anlatan hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür, sınava katılacaklara başarılar dileriz. 11 haftalık çalışmalarımızın özetini aşağıda bulabilirsiniz…

Kurumların görevde yükselme sınavı için eğitim verme ve materyal sağlama yükümlülüklerinin kaldırılması ile şube olarak üyelerimizde dayanışma amaçlı çalışmalar planladık.

Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabını üyelerimize hediye ettik.

1. Hafta Yard. Doç. Dr. İbrahim Arap Devlet Memurları Kanunu’nu anlattı.

2. Hafta Doç. Dr. Ümit Akıncı Yükseköğretim Mevzuatı’nı anlattı.

3. Hafta Arş. Gör. Aydın Arı Yükseköğretim Mevzuatını anlattı.

4. Hafta Ersoy Karanfil Kamu İhale Kanunu’nu anlattı.

5. Hafta Ümit Akıncı ve Aydın Arı Yükseköğretim Mevzuatı’nı anlattılar.

6. Hafta YArd. Doç. Dr. Gülümden Ürcan Kamu Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nu, Arş. Gör. Adil Çamur Bilgi Edinme ve Etik Kanunlarını anlattı.

7. Hafta Yard. Doç. Dr. Emin Koç Devlet Memurları Kanunu’nu anlattı.

 

8. Hafta Pakize Halisçelik Taşınır Mal Yönetmeliği, Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu KOnutları Yönetmeliği ve Harcırap Kanunu’nu anlattı.

9. Hafta Avukat Derya Demirtaş Kılık Kıyafet Yönetmeliği, 190 Sayılı KHK, Resmi Yazışma Yönetmeliği, Memurların Şikayet Yönetmeliği
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yönetmeliği’ni anlattı.

10. Hafta Arş. Gör. Adil Çamur Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Memurların ve Dİğer Kamu Görevlilerinin YArgılanması Hakkında kanunları, İç Denetçi Ferit Yüzer Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu anlattılar.

11. Hafta Doç. Dr. Ümit Akıncı, Arş. Gör. Adil Çamur ve İç Denetçi Ferit Yüzer soru çözümü ve genel tekrar yaptılar.

İlk derslerimizi Hasan Sağlam Öğretmenevi’de yaptık.

Dersler sürerken çocuklarımız oyunlar oynadı.

Dayanışma kurslarımız çocukla katılıma uygundu.

Her iş yerinde her çocuğa uygun kreş talep ediyoruz. Çalışmalarımıza bunu hayata geçiriyoruz.

Eebeynlerin eğitime çocukların oynamaya ihtiyacı var 🙂  Her ikisi de mümkün.