Ayrımcılık Yapılmamalı, Tüm Araştırma Görevlilerine Mecburi Hizmet Devri Hakkı Sağlanmalıdır!

Eğitim Sen olarak, MEB’in ilgili yazısının kapsamının genişletilerek mecburi hizmet yükümlüsü olan araştırma görevlilerinin tümünün bu haktan yararlandırılmasını talep ediyor, araştırma görevlileri arasındaki ayrımcı uygulamalara son verilmesini istiyoruz

http://egitimsen.org.tr/ayrimcilik-yapilmamali-tum-arastirma-gorevlilerine-mecburi-hizmet-devri-hakki-saglanmalidir/