DEÜ Genel Sekreterini ziyaret ettik

Yürütme Kurulu Üyelerimiz Doç. Dr. Ümit Akımcı, Doç.Dr. Mehmet Kuyurtar, Arş.Gör. Aydın Arı ve işyeri temsilcimiz Adem Kurtar yeni atanan Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Cevdet Oral’ı 8 Aralık 2016 perşembe günü ziyaret etti. DEÜ’deki yetkili sendika olarak idari ve teknik personelin mevcut sorunlarını aktardık. Görüşmede idari ve teknik personelin görevtanımlarından kaynaklanan sorunlar ve görev yeri değişikliklerinde yaşanan sorunlar dile getirildi.