“Azami süre” uygulaması durdurulmalıdır!

YÖK’ten “Azami Süre” Kararını Kaldırmasını İstedik
Bilindiği üzere YÖK, “azami süre” affından ÖYP, 50/d ve 35. madde kapsamındaki araştırma görevlilerini muaf tutmuş ve yeni bir asistan kıyımının önünü açmıştır!
YÖK’ün ilgili kararı nedeniyle çok sayıda araştırma görevlisi işten atılma tehdidiyle ve yüklü miktardaki senet tutarlarını ödemekle karşı karşıya bırakılmıştır. Birçok üniversitede ise araştırma görevlilerinin lisans üstü eğitimlerine kayıt yaptırıp yaptıramayacağı dahi belirsizliğini korumaktadır.
YÖK’ün hukuka aykırı olarak yaptığı “azami süre” düzenlemesini yargıya taşıyacak olsak da araştırma görevlileri açısından sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması oldukça elzemdir.

İlgili habere ve Genel Merkez’imizin açıklamasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

http://egitimsen.org.tr/yokten-azami-sure-kararini-kaldirmasini-istedik/