Sinop Üniversitesi’nden örnek karar…

 

Türkiye’nin neredeyse artık her ilinde en az bir üniversite bulunuyor. Ancak, üniversitelerde, naklen atama taleplerinin kabul veya reddinde hiçbir objektif kıstas uygulanmamaktadır.
Rektörün takdirine göre muvafakat verilmekte veya verilmemektedir.

İşte bu bağlamda, ilk kez bir üniversite objektif kriterlere göre naklen atamanın esas ve usullerini belirlemiştir.

Belgeye buradan erişebilirsiniz.