De-Kart Askılığı Konusundaki Ayrımcı Uygulama Yeniden Değerlendirilmelidir

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ AYRIMCI UYGULAMANIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

Geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden duyurulan “De-kartların boyun askılığı ile taşınması zorunluluğu” üzerine Rektörlüğe ilettiğimiz itiraz yazımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımız sonrası, 31 Mart 2017 tarihinde rektörlükten yeni bir duyuru yapılmış; duyuruda “bu uygulamanın sadece idari personelimizi kapsadığı” belirtilmiştir. Bu durum ilk yazımızda belirtmiş olduğumuz uygulamanın yaratacağını öngördüğümüz sorunları görmezden gelmekte ve idari personelimiz açısından ayrımcılığa yol açmaktadır. Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube olarak görüşümüz şudur: Üniversite; idari, akademik, taşeron, geçici personeli ve öğrencileri ile bir bütündür. Dolayısıyla bu tür uygulamalar üniversite bileşenleri arasında ayrımcılık yaratmakta ve çalışanlar arasındaki iş barışını da olumsuz olarak etkilemektedir.  Bu ayrımcı uygulama kabul edilemez!

Eğitim Sen 3 No’lu Şube olarak uygulamanın durdurulmasını yeniden talep ettiğimiz ikinci bir yazıyı rektörlüğe ilettik.  Bu ayrımcı uygulamayı doğru bulmuyoruz ve takipçisi olacağımızı tüm Dokuz Eylül Üniversitesi bileşenlerine ilan ediyoruz.

Eğitim Sen 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu

 

 

De-Kart-2-Yazi