DE-Kart Boyun Askılıkları Hakkında Rektörlüğe Yazı İlettik

DEÜ işyerlerimiz ve yerleşkelerimizde personele duyurulan De-kartların boyun askılığı ile taşınma zorunluluğu ve taşımayanlar hakkında işlem yapılacağı yazısı üzerine; uygulamadan vazgeçilmesi, uygulamadan dolayı yaşanabilecek sorunlar, duyurudaki üslup ve kurumsal aidiyetten ne anlaşılması gerektiğini ifade eden yazımızı Rektörlüğe ilettik. Konunun takipçisi olacağız.

Rektörlüğe verdiğimiz yazının metnini bilginize sunarız.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

İZMİR

23.03.2017 tarihli “De-kartların takılması” konulu yazınız ile üniversitemiz tüm yerleşkelerinde kamu emekçisi akademik ve idari personelin “alanlarda kontrolü kolaylaştırmak ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla” kurum kimlik kartlarının yaptırılan boyun askılıkları ile boyunlarda taşınmasının zorunlu olduğu ve uymayanlar hakkında işlem yapılacağı duyurulmuştur.

Yaptığımız işyeri ziyaretlerimizde tüm kamu emekçilerinin bu uygulama ve duyurunun içeriğinde geçen “aidiyet duygusunu geliştirmek”, “kartların boyunlarda taşınmasının zorunluluğu” ve “uymayanlar hakkında işlem yapılacağı” ifadeleri ile ilgili yakınmalar duyduk. Konuştuğumuz tüm personel zorunlu uygulamalar ve haklarında işlem yapılabilecek olmasının belirtilmesinin aidiyet duygularını duyurunuzda belirtildiği gibi geliştirmenin tam aksine örselediğini söylemişlerdir. Kimi çalışma alanlarında De-kartlar zaten çalışanın üzerinde olmak zorundadır; aksi halde birimlere giriş yapamamaktadırlar. Ancak kartların kendilerinin hiç fikirleri sorulmadan boyunda taşınmak zorunda bırakılması üniversitemiz kamu emekçileri arasında huzursuzluk yaratmıştır.

Üniversitemizde daha önce de buna benzer uygulamalar yapılmış ancak çalışanların fikri alınmadan alınan kararlar pratiğe geçemediği için işlerliği kalmamıştır. Ayrıca, çalışanlar hakkında “işlem yapılacağı” duyuruda geçen ve üstünde durulması gereken başka bir sorundur. “İşlem” hangi yönetmelik veya mevzuata göre yapılacaktır?” Mevzuatta boyun askılıkları ile kimlik taşıma zorunluluğu maddesi mi vardır?

Kaldı ki, aynı zamanda giriş ve çıkış saatlerini kontrol etmeye dönüşecek bu uygulamanın akademik personelin çalışma ve bilimsel araştırma düzenine aykırı olduğu ve rencide edici bir tarza sahip olduğu da aşikârdır. Boyunlukla kart taşımanın akademik personele uygulanabilirliği yoktur. Bu durumda uygulamanın sadece idari personel tarafından yerine getirilebileceği düşünüldüğünde, personel arasında idari-akademik ayrımı yaratacağı ve kurum kültürünü zedeleyeceği de görülmelidir.

Kurum kültürü çalışılan iş ortamlarına bir kimlik kazandırır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin personel haklarını gözeten, kamu emekçilerine kendilerini doğrudan ilgilendiren alanlarda fikir sorup karar alan böylelikle kuruma aidiyet duygusunu pekiştiren bir kurum olmasını talep ediyoruz. Şayet kurum içi çalışanların gündelik rutinlerine dâhil olan uygulamalar onların daha rahat, güvenli, huzurlu ve kurumsal aidiyet duygusu içinde çalışmalarını hedefliyorsa, o halde en etkili ve doğru yol karar verme süreçlerine onları da dâhil etmek olacaktır. Kurumsal aidiyet duygusunun zedelenmemesi için Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimini öncelikle bu uygulamadan vazgeçmeye sonrasında ise personeli ilgilendiren tüm uygulamalarda ortak akıl ilkesi ile karar almaya, kamu emekçilerinin motivasyonunu artıracak ve kuruma aidiyet duygularını geliştirecek davranış ve uygulamaları hayata geçirmeye, desteklemeye ve sürdürmeye davet ediyoruz.

De-Kart-Yazi01    De-Kart-Yazi02