Değerler Eğitimi

Öğrencilerin eleştirel bir zihinsel yapı ile mi, yoksa kendilerine verilen bilgileri hiç sorgulamadan, aynen kabul ettikleri, tamamen ezbere dayalı bir eğitim anlayışı ile mi yetiştirilecekleri sorusu önemlidir. Hiçbir toplum birbirinin aynı ve tamamen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı değerleri benimsemiş insanlardan oluşmadığına göre, tüm düşünce, inanç ve değerler karşısında tarafsız olması gereken bir devletin, sadece bir dinin ve mezhebin öğretilerini, inanç sisteminin benimsediği değerleri okullarda öğretmesi doğru değildir.

Eğitim Sen’in değerler eğitimine ilişkin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.