Demokratik ve Laik Bir Türkiye ve Üniversite için HAYIR

* İnsan, toplum ve doğa yararına bir üniversite için,

* Laik ve bilimsel bir eğitim için,

* Eğitimin ve sağlığın piyasalaştırılmaması için,

* Akademik özgürlükler ve üniversiter özerklik için,

* İhraç edilen bilim insanları geri dönsün diye,

* Taşeron çalıştırmaya son verilmesi için,

* OHAL ve KHK’ler son bulsun diye,

* Demokratik, laik bir Türkiye’de barış içinde yaşamak için,

* Çok sesli, çok renkli, adil ve özgür bir Türkiye’de yaşamak için,

tabii ki HAYIR diyoruz.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube