DEÜ baz istasyonu seminerinde sorularımıza yanıt alamadık

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde planlanan ve kurulumu süren baz istasyonları ile ilgili Rektörlükten bilgi talep emiştik.  İstasyonların sağlığa etkileri ile ilgili ölçüm ve değerlendirmelerin paylaşılmasını talep etmiştik. Talebimize yanıt olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bölge Müdürü’nün konuşmacı olduğu “İKNA” seminerlerlerinden ilki 24 Şubat Çarşamba günü Mühendislik Fakültesi’nde idi. Yürütme Kurulu üyelerimizin de katıldığı seminerde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne sorduğumuz sorulara cevap alamadık. Seminerler yerleşkelerde devam edecek. Tüm üniversite bileşenlerini katılmaya davet ediyoruz.

SORULARIMIZIN BAZILARI:
Üniversitemizde nerelere ve kaç tane baz istasyonu kurulacak?
Baz istasyonlarının kurulumuna ilişkin planlama yapıldı mı?
Yerleşkelerimizde sağlığa etki ile ilgili ölçümler yapıldı mı?