Üyemize verilen disiplin cezasını mahkeme ile geri aldırdık

Kendisine uygulanan angarya çalıştırma biçimine, “hayır” diyen üyemize 16.10.2014 tarihinde disiplin soruşturması açılmış ve bunun sonucunda kendisine 05.11.2014 tarihinde uyarma cezası verilmişti. Bunun üzerine bir üst disiplin kuruluna itirazımızı, verilen cezanın hukuksuzluğunu gerekçelendirerek iletmiştik. Buna rağmen ceza geri alınmadı.

Açılan davada, izmir 5. idare mahkemesi üyemize verilen 05.11.2014 tarihli uyarma cezasını haksız buldu. 21.10.2015 tarihindeki mahkeme kararına itiraz eden Rektörlüğün itirazı da mahkemede görüşülerek, itiraz 01.03.2016 tarihinde reddedildi.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu şube olarak, her türlü, kuralsız çalıştırma biçimlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz…