DEÜ disiplin yönetmeliği bilgilendirme toplantısına katıldık

23 Aralık 2016 cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi ‘nin düzenlediği “disiplin yönetmeliği” bilgilendirme toplantısındayız. İnsan, toplum ve doğa yararına üniversite için disiplin yönetmeliği değil Ortak Yaşam İlkeleri ihtiyacımızı dile getireceğiz. Mevcut yönetmelikle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.