DEÜ işletme fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü araştırma görevlilerine ayrımcılık sorunu çözüldü

DEÜ İşletme Fakültesi uluslararası İlişkiler bölümü araştırma görevlilerine ayrımcılık niteliğinde olan, ilgili bölümde mesai kontrolü için 16.06.2014 tarihinden itibaren uygulamaya konan imza çizelgesi dayatması, itirazımız sonucunda ilerleyen günlerde geri çekildi!

Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlilerine yapılan ayrımcılık hakkındaki görüşümüz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’ndan bölüm öğretim elemanlarına gönderilen bir yazıda, araştırma görevlilerinin geliş ve gidişlerinde 16.06.2014 tarihi itibarıyla imza çizelgesi uygulaması başlayacağı bildirilmektedir.

Yaz dönemi boyunca sabahleyin en geç saat 09:30’da, öğleden sonra işe en erken saat 16:00’da imza atılması gerektiği, imza çizelgesinin bölüm sekreterliğinde bulunacağı, gün içinde mazeret beyan edip izin almak istenirse Bölüm Başkanının, herhangi bir ABD başkanının veya Bölüm Başkan Yardımcısının onayına başvurulması gerektiği, yaz dönemi izinleri nedeniyle, bu konuda gerektiğinde diğer öğretim üyelerinin de yetki sahibi olacağı, ayrıca izin onayı alan araştırma görevlisi izin saatlerini ve hangi öğretim üyesinden izin aldığını bölüm sekreterliğine yazılı dilekçe ile bildirmek zorunda olduğu buyrulmaktadır.

Dekanlığa şunları sorduk: Böyle bir uygulama Dekanlığınızın bilgisi dâhilinde midir? Hangi mevzuata dayanmaktadır? Neden sadece Uluslararası İlişkiler Bölümünde uygulanmaktadır? Neden sadece araştırma görevlilerine uygulanmaktadır? Mesai saatleri hangi ölçütlerle belirlenmiştir? Bölümde idari sorumlu yok iken herhangi bir öğretim üyesi hangi mevzuata dayanarak izin verme yetkisine haiz olacaktır?

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yetkili Sendika olarak hiç bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamadan bir an önce geri dönülmesini, tüm öğretim elemanlarının aynı hak ve sorumluluklara sahip olduğunun hatırlatılmasını, akademik çalışmanın ve bilim pratiğinin mesai saatleri kavramına sıkıştırılmasının sonuçlarının tekrar değerlendirilmesini, ayrımcılık anlamına gelen uygulamaya Sendika olarak şiddetle karşı çıktığımızın ve takipçisi olacağımızın ilgili bölüme bildirilmesini talep ettik.

EĞİTİMSEN İzmir 3nolu şube