DEÜ yemekhane boykotu başladı

DEÜ yemekhanelerinde, yemek bedellerine yapılan %25 ile %114 arasındaki zamlar sonrasında boykottayız. Talebimizi yazılı olarak bir kez de üniversitemzin tüm senatörlerine gönderdik. Boykotumuzun ilk gününde sofralarımızı yemekhanelerimizde birlikte kurduk. Yarın sizi de bekliyoruz…