Doçentlik Çalıştayımzı gerçekleştirdik

Doçentlik kriterlerinde ve başvuru sürecinde yapılan değişiklikler adaylar açısından çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Sendikamıza iletilen sorunlar nedeniyle akademik yaşamın en önemli basamaklarından biri olan doçentlik başvuru sürecine yönelik çalışma yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Doçentlik kriterleri ve yönetmeliği ile ilgili çalıştayımızda 5 Kasım Cumartesi bir araya geldik. Doçentlik sürecinde yaşanan sorunlar üzerine tartıştık. Hukuki girişimler için planlama yapacağız.

Doçentlik süreciyle ilgili yapacağımız çalışmalara katılmak için şubemizle iletişime geçebilirsiniz.