Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi için 1 Mayıs’a

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube olarak 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Gündoğdu Meydanı’ndayız.

Tek adam rejimine karşı,
Ülkeyi  açık cezaevine çeviren OHAL’e karşı,
KHK kıyımlarına karşı,
Gerici, baskıcı eğitime karşı,
Kıdem tazminatının gaspına, taşeron düzenine karşı
Sömürüye, yoksulluğa, güvencesizleştirmeye, savaşa, faşizme karşı

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı için
Adalet, eşitlik, özgürlük ve barış için
Doğa, insan ve toplum yararına bir üniversite için

1 Mayıs’ta Eğitim Sen Saflarına

Program

09.00 – Şubemizde kahvaltı ve hazırlık
10.00 – Eski Sümerbank önünde toplanma
Alana kortej halinde yürüyüş
Gündoğdu Meydanı’nda  1 Mayıs programı
Moğollar konseri

Izmir_1Mayis2017-Afis

Izmir_1Mayis2017-Mogollar-Afis

KESK_1Mayis2017_Afis