DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ…

Tüm Kadınlar Özgür Oluncaya Dek Yürüyoruz!

15 Mart saat 18.00’da İzmir’de!

Dünya Kadın Yürüyüşü;

Yoksulluk ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden taban gruplarını ve örgütlerini
siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimi hedefi etrafında birleştiren, uluslararası feminist eylem hareketidir.

2015 yılında yapılacak 4. Uluslararası Eylem için belirlediği eylem alanları:

a) Doğanın gaspı ve metalaştırılması,
b) Geçim kaynaklarının ve emeğin haklarının gaspı,
c) Kadın bedeni ve yaşamı üzerinde kontrol,
d) Militarizasyon, kriminalizasyon ve şiddet.