EBT 52. sayı çıktı

Sendikamızın Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Bilim Toplum’un 52. sayısı çıktı. Dergiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Basılı halini işyeri temsilcilerimizden edinebilirsiniz.

– Bir Ortaçağ Düşünürü Olarak Dante’nin De Monarchia’sında Siyasi Düşünce
– Bitmeyen Bir Öykü Olarak Türkiye’de Militarizm / “Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik
ve Propaganda”
– Tasarım ve Sanat Pratiklerinin, Tarihsel Süreç Üzerinden, Toplumla İlişkilenmeleri
– Toplumu Yeniden İnşa Etmenin Kültürel Açılım Aracı Olarak TÜSAK
– Çağdaş Sanat ve Siyaset Dönüşümüne Yeniden Bakmak “Politikanın Estetize Hali”
– Çağdaş Sanat ve Siyaset: Dünyayı Değiştirme Arzusu / C

Eğitim Bilim Toplum Sayı: 52