Ege Üniversitesi’nde yapılması planlanan cami

Ege Üniversitesi yerleşke alanı içerisindeki plan değişikliği ile yerleşke içerisine bir cami yapılması planlanıyor.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerin amacı plan raporlarda “İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, Ege Üniversitesi kampüs alanında, L18a-05c pafta, 187 ada, 28, 29 parsel ve 191 ada, 24 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin amacı, yönetmelikler ve planlama ilkeleri çerçevesinde 187 ada, 28 ve 29 parselin batı yakasındaki “Cami Alanı” kullanımının; daha verimli ve elverişli kullanılabileceği bir konumda değerlendirilebilmesi adına, T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü’ne 25.07.2014 tarih, 22154 no ile tahsis ettiği 4.400 m2’lik alana taşınmasıdır.” şeklinde belirtilen plan değişikliği ile  mevcut durumda düzenli bir şekilde ekilmiş ağaçların kaldırılarak “Cami Alanı” ve “Otopark Alanı” kullanım kararına çevrildiği görülmektedir.

Konu ile ilgili itirazımızı İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ilettik. İtirazımızda yer verdiğimiz başlıklar şu şekilde:

– Üniversiteler, temel olarak bilimsel bilginin üretildiği, özgür düşüncenin gelişip serpilmesini sağlayan, çoğulcu, demokratik, her türden inancın ve fikrin, birbiri üzerine tahakküm kurmadan serbestçe ifade ve ifa edildiği yerler olmalıdır.

– Hâlihazırda Ege Üniversitesi kampüsünde ibadet etmek isteyen öğrenciler ve çalışanlar için bir mekân sorunu yoktur. Çeşitli fakültelerde, öğrencilerin ve çalışanların dinsel inançları gereği, yerine getirmek istedikleri ibadetler için ibadet yerleri bulunmaktadır.

– Buna rağmen kampüs içerisine, kampüsün mekânsal imkânlarını zorlayacak bir cami yapma girişimi ancak “zafercilik” duygusu ile açıklanabilir. Yani, iktidarın bütün kampüsleri ele geçirme girişimlerinin bir parçası olarak yorumlanabilir. İbadet etmek için mekan sorunu olmadığı halde kampüse cami yapılması hususundaki ısrar, iktidarın kendi dinsel inancını kampüse hâkim kılma niyetinin açık bir göstergesidir.

– Söz konusu plan değişikleri son derece anti demokratiktir. Üniversitelerin asli bileşenlerinin görüşü ve onayı alınmadan, dışarıdan yapılan her müdahale başta öğrenciler olmak üzere bütün bileşenlerin huzurunu kaçırmaktadır.

– İlgili plan değişikliği Ege Üniversitesi’nin asli bileşenlerinin ortak iradesine (referandum vb.) başvurularak yeniden değerlendirilmelidir.