Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Valilik Emriyle Başlattığı Soruşturmalar Tamamen Siyasaldır!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Valilik Emriyle Başlattığı Soruşturmalar Tamamen Siyasaldır!

Eğitim Sen olarak, ağır suçlamalarla başlatılan bu soruşturmanın sadece üyelerimize değil; bütün üniversite bileşenlerine, özgür-demokratik üniversite mücadelesi yürüten herkese yönelik açık bir tehdit ve gözdağı anlamına geldiğini düşünüyor, bu utanç verici girişimi asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Söz konusu utanç soruşturması derhâl geri çekilmeli, üniversitelere ve üniversite bileşenlerine yönelik her türlü anti demokratik, otoriter ve baskıcı uygulamalara derhâl son verilmelidir.

Genel Merkez açıklamamızın tam metnine buradan erişebilirsiniz.