“Ege’de SonSöz” Gazetesinde Çıkan Bir Haberle İlgili Bilgilendirme ve Düzeltme

“Ege’de SonSöz” gazetesinde çıkan bir haberle ilgili bilgilendirme ve düzeltme ihtiyacı görmüş bulunmaktayız. Üyelerimizin isimlerinin geçtiği bu yanlış haberin uyarılarımız üzerine düzeltilmiş olması memnuniyet verici olmakla birlikte bilgi kirliliğinin önlenmesi ve üyelerimizin itibarının zedelenmemesi için bir tekzip metninin yayımlanmasını talep etmekteyiz.

Basına ve Kamuoyuna

Medyayı özgül ve vazgeçilmez kılan özelliği kamuoyunu haberdar ederken yaşanan olayların bütün taraflarına karşı eşit bir mesafede durabilme becerisini asla yitirmemesidir. Eğer bu hassasiyet gösterilmezse yapılan haberler sonrasında hedef gösterilen ve bunun sonucunda mağdur edilen kişilerin oluşmasına yol açılabilir. Bu yüzden medya mensupları, haberleştirme sırasında olayın suçlu-suçsuz ayrımından önce olayın bütün taraflarının haklarını gözetecek bir anlayışla, metinlerini kaleme almaları icap etmektedir. 19 Ocak 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü ve dört öğretim üyesi hakkında verilen yargılama iznini konu alan haber metni içerisinde olayla herhangi bir bağlantısı olmayan bambaşka bir soruşturmanın ve o soruşturmayla ilgili Ege Üniversitesine mensup öğretim üyelerinin adlarının zikredilmesi bu açıdan büyük bir hata ve sorumsuzluk örneğidir.

Bu öğretim üyelerinin soruşturulmasına neden olan olay Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde gerçekleşen ve Fırat Çakıroğlu isimli Tarih bölümü öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan kavga ile ilgili değildir. Söz konusu öğretim üyeleri, üniversite tarafından kendilerine tevdi edilen öğrenci soruşturmalarını yerine getirmelerine karşın bir soruşturmayla karşı karşıya bırakılmışlar ve suçsuz bulunmuşlardır. İki farklı olayı aynı haber içerisinde sanki birbirinin devamı gibi yansıtmak, haberde adı geçirilen öğretim üyelerinin kişilik haklarının zedelenmesine ve haklarında yanlış izlenimler oluşturulmasına yol açmıştır. Üstelik gazetenin alıntı yaptığı yerin sonuç bölümünde yer alan bu durumu görmezden geldiğini de belirtmeliyiz. Bu yüzden Egede Son Söz gazetesinin olaydan bir gün sonra kendilerine iletilen uyarılar sonrasında haberdeki bu öğretim üyelerinin isimlerini kaldırmış olmaları yerinde bir hareket olmakla birlikte bu tekzip metninin yayınlanması da medyanın tarafsızlığı ilkesi ve hakkaniyetin gereğidir.

Saygılarımızla,