Araştırma Görevlilerine Müjde! Azami Süre Davasında Danıştay İDDK YD Kararı Verdi!

 

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile; 2547 sayılı kanunun Geçici 67.maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” hükmünün ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına 29.07.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmişti.

YÖK’ün bu kararına karşı açtığımız davada Danıştay 8. Dairesi yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmişti. İtirazımız üzerine karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2017/231 sayılı kararıyla YÖK’ün ilgili düzenlemesinin üst norm olan 2547 sayılı yasaya ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kararın yürütmesini durdurmuştur.

Karara ulaşmak için tıklayınız.