ELİFHAN KÖSE’YE VERİLEN CEZAYI TANIMIYORUZ!

BU DAVA BİTMEDİ!

Berkin Elvan için sendikanın çağrısı ile düzenlenen basın açıklamasında dönemin başbakanına hakaret ettiği gerekçesiyle Elifhan Köse hakkında açılan davanın ikinci duruşması 19 Aralık 2014’te Karaman Adliyesinde görüldü. Yolsuzlukları ayakkabı kutularından taşan, ekmek almaya gittiği esnada başından hedef gözetilerek vurulup hep 15 yaşında kalmaya mahkûm edilen Berkin Elvan’ı vur emrini bizzat kendisinin verdiğini söyleyen başbakana “hırsız” ve “katil” sloganları atıldığı iddiası davada doğrudan suç sayıldı; yolsuzluk ve gencecik insanların ölüm emrini vermek değil! Türkiye’nin dört bir yanında her gün şimdiki cumhurbaşkanından aldığı emirle polis gencecik insanları katletmeye devam ediyor! Berkin Elvan’ın katilleri henüz soruşturmaya dahi uğramamışken, katillere tepki gösterenlere soruşturmalar, davalar yağıyor; hızlandırılmış celselerle acele hükümler veriliyor. Yolsuzluklara ve katliamlara karşı sesini yükseltenler, AKP’nin diğer bir tetikçisi olan mahkemelerce susturulmaya, yıldırılmaya çalışılıyor. “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil!”

AKP’nin tetikçisi gibi hareket eden mahkemeler, Elifhan Köse’yle birlikte üç kişiye açılan davada da AKP iktidarının yolsuzluklarını, cinayetlerini örtbas etmeye devam etti. Bir hukuk skandalı daha tarihe kayıt düşüldü. 28 Ekim 2014’te görülen ilk duruşmada mahkemeye sunulan delillerin yasa dışı olduğu ve delil sayılamayacağı yönünde yapılan savunmayı yok sayan mahkeme heyeti, bu duruşmada da usule yönelik itirazları yok saydı; avukatların itiraz etmelerini kurnazca engelleyerek savunma hakkını kısıtladı. Kendisine sunulan emsal kararları inceleme, dikkate alma gereği dahi duymadı; Venedik Komisyonu kararlarının yanı sıra, AİHM kararları gibi Türkiye’yi bağlayıcı kararları görmezden geldi. Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yakın tarihte, Soma eylemlerinde dönemin başbakanına hakaret ettiği gerekçesiyle Eğitim Sen üyelerinin yargılandığı davada tüm “sanıklara” beraat kararı çıkmış olması da hakimi durdurmaya yetmedi. İki “sanık” hakkında 7080 tl para cezası ve hükmün geri bırakılması, Elifhan Köse için ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Karar avukatlarca temyize götürülecek.

Bu davada gördük ki “sanıklar” hakkındaki karar çoktan verilmiş ve davanın hakimi, AKP iktidar olduğu sürece geleceğini garanti altına almıştır! Anayasayı askıya alan, hukuksuz uygulamalarını, cinayetlerini, yolsuzluklarını gerekirse anayasal kılıfa sokmak için çekinmeden yasa çıkarabileceğini, anayasayı değiştireceğini beyan eden bir içişleri bakanına sahip AKP iktidarının yargıcı olduğunu göstermiştir!

Cumhurbaşkanının kötü kopyaları ve tetikçileri yargıda, üniversitelerde her geçen gün çoğalmakta! Eleştirel, özgür düşünce bastırılmak, yok edilmek isteniyor. Diktatörün buyruklarını sorgusuz sualsiz yerine getirecek otomatlar yaratılmak isteniyor. Bunun karşısında korkmadan, yılmadan direnen eğitim ve bilim emekçilerine gaz bombaları yağdırılıyor, plastik mermiler, zehirli gazlı sular sıkılıyor. Yine yetmiyor; AKP’nin mahkemelerinde yargılanıyorlar, insanlık onurunu, eleştirel düşünceyi, özgür bilimi sonuna dek savunan Elifhan Köse’ler, Oya Yağcı’lar, Ceyda Sungur’lar üniversitelerde yalıtılmaya, yalnızlaştırılmaya, haysiyetsizleştirilmeye çalışılıyor. Haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında korkmadan, yılmadan duran, itiraz eden eğitim ve bilim emekçileri üniversitelerden atılmak isteniyor. AKP’nin gerici politikaları doğrultusunda üniversitelerde kadın emeği, kadın varlığı da yok edilmek isteniyor.

Eğitim Sen’in Üniversiteler şubeleri olarak bizler AKP iktidarının haksızlıklarına, eğitimde gericileşme politikalarına, üniversitelerde düşünce ve ifade özgürlüğünü, eleştirel düşünceyi, akademik özerkliği, bilimsel özgürlüğü engelleyen, ortadan kaldıran her türlü uygulamaya, güvensizleştirmeye karşı sonuna kadar direnç göstereceğimizi, kararlılıkla mücadelemize devam edeceğimizi duyururuz. AKP’nin tetikçileri hiçbir suretle bizi yıldıramadı, bundan sonra da yıldıramayacak!

ELİFHAN KÖSE’LER YALNIZ DEĞİLDİR!

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Üniversiteler Şubesi

Eğitim Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği