Engelsiz üniversite komisyonumuz ikinci toplantısını gerçekleştirdi

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU 2. TOPLANTISI
11 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

Engelsiz Üniversite komisyonu 2. Toplantısı 18.00 -19.30 saatleri arasında yapılmıştır.
Önceki toplantıdan;
1- Önceki toplantıda şubemizin engelsiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapma kararı almıştık. Han yönetiminin olumsuz duruşu nedeniyle henüz ilerleme kaydedemedik. Belediye ile hana ulaşım konusunda görüşmeler yapıldı, talep dilekçesi iletildi.
2- Dokuz Eylül Kurum İdari Kurulu raporuna 3 Aralık’ta izinlerin kullandırılması, engel gruplarına göre gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılması ve çalışanların ihtiyaç duydukları ekipmanın sağlanması taleplerimizi ekledik.
3- Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerinde engelli kadrosunda çalışanların listesine erişme çabamız henüz sonuca ermedi.
4- Eğitim Sen Genel Meclis Toplantısı’na genel merkezin, şubelerin ve internet sitesinin engelsiz hale getirilmesi ile üye formlarının engelliler açısından düzenlenmesi önerimizi ilettik.
Kararlarımız:
1- 3 Aralık’ta engelli kurumlarının yapacağı yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaya karar verdik. KESK Şubeler Platformu’na bu etkinliklere çağrı yapma talebi iletilecek. Çağrının ve katılımın yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği sunacağız. 3 Aralık’ın organizasyonu için kurumlarla toplantı yapmayı talep edeceğiz. Aynı gün “Engellilik ve Mobbing” başlıklı panel organize etmeyi önereceğiz.

Kurumların ortak eylemi gerçekleşmediği takdirde şube veya KESK olarak eylem etkinlik planlayacağız.
Ulaş ilgili kurumlarla görüşüp geri bildirim yapacak. Gelen cevaba göre planlama yapacağız.

2- Sıkça yapılan yanlışlar ve karşılaşılan problemler, haklarımız ve önerilerimizin yer aldığı bir metin hazırlayacağız. Bir sonraki toplantıya kadar Özlem haklarımıza Fatih ise sorunlara ilişkin metinleri paylaşacak. Adil üniversitelerin stratejik planlarını inceleyecek. Sonraki toplantıda metin oluşturmaya çalışacağız.

3- Çalışmalarımızın duyurulması ve farkındalık yaratmak amacıyla afiş çalışması yapacağız. Sonraki toplantıda değerlendireceğiz.

4- Sonraki rutin toplantımızı 9 Aralık Çarşamba 18.00’de yapacağız. 3 Aralık organizasyonu için önümüzdeki hafta toplantı yapabiliriz.