EÜ yemek hizmeti sorunlarına dair talebimizi ilettik

Ege Üniversitesi yemek hizmetindeki sorunlara dair talebimizi 12.10.2022 tarihinde Rektörlüğe aşağıdaki yazı ile ilettik. Sorunların takipçisiyiz.

Yemekhane ve yemekler konusunda personeli mağdur eden birtakım sorunlar mevcuttur. Yemekhane hizmetinden faydalanma durumuna bakılmaksızın tüm personele “devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği” 4. Madde gereği merkezi bütçeden gelen ödenek kullanılmakta ve yemek hizmeti kullanan personelden de bir bedel talep edilmektedir. Üstelik, sürekli işçi statüsündeki personelin günlük yemek tutarları maaşlarından kesilmektedir. Fakat lezzet, menünün besleyiciliği, yemekhane hijyeni, aylık/haftalık menü seçme zorunluluğu, resmi/idari tatiller ve kısıt haftalarda tam ücret alınması, rapor ve izin durumlarında ücreti iadesinin sağlanmaması gibi hususlar personelin yemek hizmeti almasına engel olmakta ve bu nedenlerle yemekhaneler personelin çok cüzi bir kısmı tarafından kullanılmaktadır.

Beslenmenin temel bir hak olduğu ve ilgili mevzuatın bu konuda üniversite yönetimlerine sorumluluk yüklediği gerçeğinden hareketle, yukarıda bahsi geçen sorunların çözümüne yönelik Rektörlük tarafından adım atılması ve sunulan yemek hizmetinin daha geniş kesimlerce ulaşılabilir ve cazip hale getirilmesi için gereğini arz ve rica ederiz.