Geri Gelecekler!

Üyelerimiz, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Yard.Doç.Dr. Ali Serdar Tekin, Arş.Gör. Cansu Akbaş Demirel, Yard.Doç.Dr. Hanifi Kurt, Yard. Doç.Dr. Lülüfer Körükmez, Prof.Dr. Melek Göregenli, Prof.Dr. Nilgün Toker, Prof.Dr.Zerrin Kurtoğlu, SES üyeleri Doç.Dr. Aslı Davas ve Prof.Dr.Feride Aksu Tanık 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı   KHK ile ihraç edildiler. GERİ DÖNECEKLER!!!