İzmir Dayanışma Akademisi 5. Buluşma

5. Buluşma için 3 Mart 2017 Cuma saat 18:00’de Tepekule’deyiz.

Prof.Dr. Melek Göregenli
”Muhafazakârlık ve Cinsiyetçi Kamusal Alan Politikaları”

Doç.Dr. Melda Yaman
”Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Emeği”

Moderatör
Dr. Zeynep Gönen