Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğini ÖYP koordinatörleri ile görüştük

20 Nisan 2016 tarihinde Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile azami sürelerde kimi değişiklikler meydana gelmiştir.

20 Nisan 2016 tarihinde Resmi gazete’de yayınlanan Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik ile ilgili YÖK’ün bilgi noyuna buradan ulaşabilirsiniz. 
YÖK bu değişikliğin halihazırda öğrenci olanların sürelerini sıfırladığı yönünde görüş bildirmesine rağmen enstitüler bu uygulamanın 35. madde, ÖYP ve 50/d ar. gör.lerine ne şekilde uygulanacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. YÖK’e daha önce bu konuyla ilgili görüş sorulmasına rağmen henüz net bir açıklama yapılmış değil. Görüşmenin amacı üniversite yönetimlerinin YÖK’ten bu konudan bir haber gelinceye kadar araştırma görevlilerini mağdur edecek bir uygulamadan imtina etmelerini ve YÖK’e bu konuda arş. gör.’leri mağdur etmeyecek makul bir çözüm bulunması yönünde telkinde bulunmalarını talep etmek idi.

16 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14.00’da, Ege Üniversitesi’nde Rektör yardımcısı Prof. Dr. Semih Ötleş ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ÖYP koordinatörü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşe Okur ile görüştük. Konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve taleplerimizi ilettik. Her iki kurumda da, durum netleşesiye kadar ilgili kadrolardaki araştırma görevlilerinin mağdur edilmemesi için çalışılacak.