ÖGESEN’in “ele geçirdiği” YÖK tasarısı eski çıktı! “Atma Vahdet Din Kardeşiyiz!” 2. Perde

• ÖGE SEN, 2003 yılına ait bir taslağı YÖK yasa tasarısı diye paylaşıyor.
• ÖGE Sen’in paylaştığı metnin orijinalinin bulunduğu link.
http://hamlin.cc.boun.edu.tr/~oud/MEBTaslak.html
• Twitter sendikacılığının hafızası olmaz. Hakikati savunmak, hak mücadelesi yürütmek gerçek bir sendikanın işidir.
• Bu da sanal değil, sahici bir mücadele ile olur.
• Twitter’da başka, YÖK karşısında başka tavır alanların sendikal mücadelenin abc’sinden haberi var mı?
• 50/d konusunda da aynı tabloyla karşılaştık.
• Mücadelemizi, taleplerimizi, kazanımlarımızı görünmez kılmaya çalışanların karşısında gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.