Rektör adaylarına sorular

DOKUZ EYLÜL VE EGE ÜNİVERSİTELERİ REKTÖR ADAYLARINA AÇIK UÇLU SORULARIMIZ
1. Kamu personel rejiminde dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversitede nasıl bir istihdamı doğru buluyorsunuz?

2. İdari ve teknik personelin sorunlarının farkında mısınız? 13/b-4 görevlendirmesi yapacak mısınız?

3. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını her yıl açacak mısınız? Müdür vb. yüksek dereceli kadrolar için nasıl atama yapacaksınız?

4. Üniversitemizde çalışanların görev tanımları tam ve eksiksiz midir? Ne tür bir eylem planınız bulunmaktadır?

5. Asıl işlerde taşeron çalıştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Taşeron çalışanların görev tanımı, ücretlerin geç ödenmesi, çalışma şartları ve süreleri vb. sorunlarına çözümünüz nedir?

6. Akademik yaşamınızda üstlendiğiniz akademik ve idari görevler sırasında hangi sorunların çözümü için çaba harcadınız? Bu çalışmalarınızdan herhangi biri ilgili mevzuatın düzeltilmesi doğrultusunda başarıya ulaştı mı?

7. Çalışma yaşamınızda hiç mobbing uyguladınız mı? Mobbing ile mücadele planınız var mı? Herhangi bir mobbing eğitimine katıldınız mı?

8. Üniversitemiz cinsel taciz ve ayrımcılıkla mücadele tutum belgesini okudunuz mu? Bu belgede ne tür eksiklikler bulunmaktadır? Bu konuda yaşanan sorunlar karşısında etkin bir mücadele planınız var mı?

9. Yerleşkelerde ulaşım sorunlarının farkında mısınız? Çözüm önerileriniz nelerdir?

10. Üniversitemizdeki kreşleri nitel ve nicel olarak yeterli buluyor musunuz? Fiyatları uygun buluyor musunuz? Saptadığınız sorunları paylaşır mısınız?

11. Engelli kamu çalışanları ve öğrenciler için mevcut engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz nelerdir?

12. Üniversitemizde yemekhanelerin sorunları ve bedelleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Çözüm önerileriniz nelerdir? Vegan/vejetaryan/diyet menü uygulaması konusunda ne düşünüyorsunuz?

13. Üniversitemiz yerleşkelerindeki sokak hayvanlarının sorunlarının farkında mısınız? Yaşamlarını kolaylaştırmak için neler yapacaksınız?

14. Araştırma görevlilerinin sorunlarının farkında mısınız?

15. İş güvencesini tanımlar mısınız? 50/d araştırma görevlilerini 33/a’ya geçirecek misiniz? 50/d’li araştırma görevlisi alımına son verecek misiniz?

16. ÖYP’li araştırma görevlilerinin sorunlarının farkında mısınız? Bu sorunlara çözüm öneriniz var mı? Bu meslektaşlarınıza karşı ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz?

17. Akademik özgürlük, kurumsal özerklik ne demektir? Üniversitemiz bu konuda hangi açılardan sorunludur?

18. Bilgi nedir? Nasıl üretilir? Bilginin kamusallaştırılması nasıl olur? Piyasalaştırma ve ticarileştirme ne demektir? İnsan, toplum, doğa yararına üniversite ve bilgi ne demektir? Bu konulardaki fikirlerinizi açıklar mısınız?

19. Yayın sayısına mı niteliğine mi önem veriyorsunuz? Üniversitemiz bilim ikliminin hangi açılardan düzenlenmesi gereklidir? Türkiye’deki 193 üniversite arasında, herhangi bir kritere göre kendi üniversitemizden daha alt sıralarda yer alan üniversitelere de bu düzenlemeleri tavsiye eder misiniz?

20. Üniversitemiz öğretim üyeliğine atama ve yükselme ilkelerinden memnun musunuz? Hangi açılardan eksiklikler saptamaktasınız?

21. Üniversitemiz öğrenim iklimi hangi açılardan hangi yönde düzenlenmelidir ki topluma yararlı bireyler yetiştirme görevimizi hakkıyla yerine getirebilelim?

22. Üniversitenin topluma hizmet yükümlülüğünü nasıl tanımlıyorsunuz? Üniversitemizde bu konuda hangi eksikleri saptamaktasınız? Nasıl düzeltmeyi planlıyorsunuz?

23. Öğrencilerimizin, toplumsal işbölümüne pek yakında dâhil olacak bireyler olarak kendilerini geliştirmeleri konusunda üniversitemizin eksiklikleri nelerdir? Özgür ve eleştirel düşünme alışkanlıklarına sahip bireyler olmalarının önündeki temel engeller nelerdir? Düşünme ve düşündüklerini ifade etmelerinin, açıklamalarının önündeki engelleri nasıl ortadan kaldırmayı planlıyorsunuz?

24. Üniversitemizde turnike, tel örgü, kamera vb. güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla buluyorsanız alternatif olarak nereye aktarmayı planlıyorsunuz?

25. Üniversitemizde ibadet mekânları konusundaki görüşünüz nedir? İnanç sahiplerinin ibadet edilebileceği sade mekânlar yerine üniversitemizde cami, kilise, havra, Budist tapınağı gibi mekânlar olmasını mı tercih edersiniz?

26. Üniversitemizde kütüphane olanaklarının geliştirilmesi konusunda nasıl bir planınız bulunmaktadır?

27. Sendikaların üniversitemiz yönetimiyle ilişkilerinde ne tür eksiklikler saptamaktasınız? Bunların giderilmesi için ne tür öneriler geliştirdiniz?

28. Eğitim Sen’in Ortak Yaşam İlkeleri belgesini okudunuz mu? Disiplin Yönetmeliği yerine böyle bir belgeyi üniversite bileşenleriyle birlikte hayata geçirmek ister misiniz?

29. Üniversitemizde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, katılımcı bir yönetim biçimi bulunmakta mıdır? Bulunmalı mıdır? Bulunmalı ise bu nasıl inşa edilebilir?

30. Rektörlerin seçimle mi doğrudan atamayla mı iş başına gelmesini savunuyorsunuz? “Seçim” sonrası “seçme” sürecini doğru buluyor musunuz? Seçimlerde sadece öğretim üyelerinin oy kullanmasını doğru buluyor musunuz?

Bunlar ve benzeri soruları tartışmak, çözüm önerilerinize olası katkılarımızı sizlere sunabilmek için Şubemizi ziyaret edebilirseniz memnuniyet duyarız. Randevu için iletişim bilgilerimiz aşağıdadır.
Başarılar dileriz.

Rektör adaylarına sorularının pdf versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.